Strona główna      |      Oferowane usługi      |      Cennik      |      Kontakt      |      RODO      |      Polityka prywatności

Oferowane usługi
Usługi  Administracyjno - Biurowe Agnieszka Węglarz


USŁUGI KSIĘGOWE           

 • Pomoc przy rejestracji firmy i wybór właściwej formy opodatkowania, sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
 • Przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Sprawozdawczość do NFZ (wprowadzanie danych i generowanie sprawozdań)
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS, MCZP itp.
 • Pomoc w pisaniu wniosków o przyznanie dotacji (Urząd Pracy itp.)
 • Pisanie pism, podań, przepisywanie prac i materiałów dydaktycznych,
 • Drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów,
 • rozliczenie VAT w budownictwie (VZM)
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób prywatnych (PIT)
   
Projekt i realizacja: www.internetsystem.pl   Usługi Administracyjno - Biurowe Agnieszka Węglarz
Łętowe 182 34-733 Mszana Górna
tel. 600 908 878, e-mail: biuro@weglarz.eu, gg 1131297